[:: เมนูหลัก ::]
  - บุคลากร
  - จำนวนนักศึกษา
  -  แผนการเรียน
  - มาตรฐานวิชาชีพ
  - โครงสร้างหลักสูตร
  - จุดประสงค์
  - พื้นที่ปฏิบัติงาน
  - ประวัติภาควิชา
  - ภาพกิจกรรม
  - ผลงานนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073212471