เมนูหลัก
ประวัต
วิสัยทัศน
จุดประสงค์
บุคลากร
จำนวนนักศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
โครงงานสิ่งประดิษฐ
พื้นที่ปฏิบัติงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404