------++เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์++-------------------++เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์++-------------------++เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์++-------------------++เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์++----
.:เมนูหลัก:.

 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404